Archiv pro měsíc: Září 2014

Známá neznámá jihočeská architektura 20. století – pozvánka na výstavu

Putovní výstava „Známá neznámá“ jihočeská architektura 20. století je výsledkem dlouholeté odborné práce zaměstnanců Národního památkového ústavu a jejich externích pracovníků. Autoři výstavy zpracovali informace do výstavních panelů rozdělených do tematických skupin, které ukazují hodnotné a zajímavé realizace staveb v jihočeském kraji a také představují některé významné jihočeské architekty.
Celé 20. století bylo velmi proměnlivé a převratné ve všech oblastech života. Ve stavebnictví rychle nalezly své uplatnění nové technologie a materiály jako ocel, sklo, železobeton. Charakteristickým znakem počátku 20. století nebyl vliv jen jednoho architektonického stylu, ale naopak docházelo k prolínání nebo rozvíjení několika směrů vedle sebe (secese, kubismus, funkcionalismus aj.). Zároveň se začal klást větší důraz na účelnost staveb, čemuž se podřizoval jejich vnější vzhled. Ovšem od druhé poloviny 20. století, v důsledku politického směřování naší země, vývoj spíše stagnoval. Individualismus v řešení architektonických projektů byl potlačen. Tvůrčí svoboda se navrátila s obnovením demokratického zřízení.
Cílem výstavy je přiblížit vývoj moderních tendencí v  architektuře na příkladech jihočeských staveb.
Součástí výstavy je lektorský program pro školy.

Mgr. Lenka Zajícová, kurátorka výstavy

Výstava je přístupná v Galerii Co Co v dobršském zámku od 13. září do 4. října 2014, výstava je otevřena pro veřejnost každou sobotu a neděli od 13 do 18 hodin,  v jiné dny po domluvě na tel.: 777 329 932.

galerie-coco-vystava-jih-architektura