Archiv pro měsíc: Srpen 2015

Místo působení_Dobrš 2

2 / KRAJINA VIDĚNÁ A SKRYTÁ / PAYSAGE VU ET CACHÉ

Prezentace umělecké tvorby Anne Sarrazin a jejích českých přátel: Lucie Crocro, Michal Bouzek, projekt Loukamosaic

Anne Sarrazin je výtvarná umělkyně a grafička. Ve svých rytinách, kresbách a malbách zhmotňuje rytmus, psané slovo a znaky, které vznikají nejprve jako skici pozorováním lidského těla a přírody. Ve svém ateliéru se obrací k určité abstrakci, jež je živena emocemi prožitého okamžiku. Zvláště oblíbenými výrazovými prostředky jsou pro ni kresba a linka, jimiž zaznamenává zanechávané stopy. Ve svých nejnovějších pracích se věnuje vytváření matric-rastrů pro tisk evokující strukturu rostlin, místo člověka v přírodě, místo, o kterém člověk sní nebo které by mohl zaujímat.

O Loukamosaic. Společným dílem, jež sjednocuje nejen vystavené malíře, ale i dalších téměř osm tisíc účastníků, je umělecký projekt Loukamosaic. Jedná se o stále se tvořící mozaiku, která v sobě spojuje tvorbu společnou a individuální. Prolnutí motivu univerzální louky, koberce barev, jenž se skládá z jedinečných květů, které jsou vrcholem osobní fantazie každého autora, stál v roce 2005 při zrození idey projektu. Symbolické dílo se odkazuje na louku jakožto příklad symbiózy a biodiverzity. Skutečné květy na louce mnohdy symbolicky zosobňují rozdílné gendry v harmonickém směřování. Šestihranný tvar jednotlivých mozaik připomíná včelí plástve, které svou strukturou společenství inspirovaly autory Lucii Crocro a Michala Bouzka k zahájení velkého uměleckého díla se sociálním podtextem. Loukamosaic se ve formě rozkvetlého koberce barev stává obrazem jednoty v různosti a snaží se o imaginaci harmonie lidského společenství za účasti nejširšího publika. Součástí projektu je princip „Barvy slov“, který umožňuje nevidomým tvořit své barevné mozaiky na základě reliéfního popisu jednotlivých barev v Braillově písmu.

Vernisáž proběhne dne 15.8. 2015 od 16 hodin v Galerii Co Co na zámku v Dobrši. V 17:30 vystoupení kapely WALDEN, ve 20:00 filmová projekce.

PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE.

NAD PROJEKTEM LOUKAMOSAIC PŘEVZALA ZÁŠTITU STAROSTKA OBCE DRÁŽOV JIŘINA VÁVROVÁ.
dobrs_misto_2