OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVNÍ SEZÓNOU 2015_ MÍSTO PŮSOBENÍ _ DOBRŠ

na web vldIvo Kraml

Třetí výstavní sezóna v galerii CoCo hostila tentokrát hned tři samostatné projekty z výstavního cyklu, nazvaného příznačně Místo působení Dobrš 2015.
Prvním z nich byl v konci června projekt, nazvaný „V JEDNOTĚ“. Ten pracoval s lokální historií dobršské tvrze, jež se stala svědkem mnoha událostí a dějinných zvratů. Výstava se stala záznamem soukromých dějin obyvatel tvrze, kteří po sobě zanechali nenápadné stopy a podíleli se tak na vytvoření časových vrstev, viditelných na zdech galerie. Čtveřice vystavujících autorek, studentek nebo čerstvých absolventek vysokých uměleckých škol (KLÁRA BŘICHÁČKOVÁ / MARKÉTA FILIPOVÁ / MARIE ŠTINDLOVÁ / TEREZIE ŠTINDLOVÁ) hledala způsob, jak se těchto nánosů dotknout, nějaké další přidat, ale žádné nesmazat. V jednotě se stalo dialogem minulého a současného. Návštěvníci tak mohli nahlédnout do prodejny smíšeného zboží, školní učebny, zámeckého prostoru se stopami požáru a také do squatu, tyto „funkce“ během staletí budova hostila a je jimi dodnes poznamenána. Vernisáž doprovodil recitál Václava Kalivody na trubku a vystoupení kapely Wessele před budovou zámku. Večer se pak konala dobršská premiéra autorského filmu Tomáše Hausera očarovaná Šumava – příběhu lidového okultismu a myslí nezkrotných jak bouře nad Roklanem na motivy romaneta Josefa Váchala.


Termín v půli srpna byl pak vyčleněn pro projekt s názvem KRAJINA VIDĚNÁ A SKRYTÁ / PAYSAGE VU ET CACHÉ. Jednalo se o prezentace umělecké tvorby ANNE SARRAZIN a jejích českých přátel LUCIE CROCRO, MICHALA BOUZKA a projektu LOUKAMOSAIC. Vernisáž doprovodilo vystoupení kapely Walden. V zářijové odpoledne zavítaly do galerie děti z Dětského domova z Volyně s doprovodem. Připravena pro ně byla tvůrčí dílna Loukamosaic, kterou vedli autoři projektu Lucie Crocro a Michal Bouzek. Tvorbu své originální mosaiky (jedná se o dva díly, kdy jeden zůstává autorovi a druhý je přiložen k tisícům dalším do společné louky), si zkusili nejen děti, ale také dospělí, mezi nimi ředitel dětského domova PhDr.et Mgr. Jiří Pán a starostka Obce Drážov Jiřina Vávrová, která převzala nad projektem Loukamosaic v dobršské galerii záštitu. Novinářským okem vše zaznamenala novinářka Týdeníku Strakonicko Pavla Maradová. Do „louky květů“ tak přibylo několik dalších autorských originálů. Po tvůrčí dílně a společné fotografii si děti a dospělí hosté prohlédli výstavy pod názvem „Krajina viděná a skrytá“, když se přítomným dostalo osobního komentáře k vystavovaným dílům od samotných autorů. Na závěr návštěvy děti s doprovodem navštívily dobršskou zvonici s památnými zvony a poslechly si i pověsti, které se ke zvonům a Dobrši váží.
Třetí výstavou, uvedenou v galerii v závěru září, se stala prezentace umělecké tvorby Jindřicha Lercha, Jiřího Syrovátky a Filipa Ditricha. Na vernisáži obrazů s názvem DARK představil malíř JINDŘICH LERCH svá aktuální díla, kterými se snaží svým způsobem reagovat na současnost. JIŘÍ SYROVÁTKA ve výstavě fotografií s názvem SOCHY A TĚLA pozoruje ženy, zachycuje řeč jejich těl a výrazy tváří. Obrazy všelijak rastruje – zahaluje do elektronického oparu. Jeho fotografie jsou tak současné. Při těchto vernisážích zazněl ethno-jazz v podání Jaroslava Kořána (všelijaké perkusní nástroje) a Michala Hrubého (klarinety, flétny).
Navazující vernisáž fotografií především jihočeských židovských hřbitovů NEDALEKÉ ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY s komentářem autora FILIPA DITRICHA završila v sobotní vernisážový podvečer hudební vystoupení dua Ester (Kateřina Hajdovská – Tlustá, Lesik Hajdovský), který přednesl tradiční židovské písně.
V říjnu se v galerii CoCo uskutečnilo taneční a hudební vystoupení dětí, které pobývaly na škole v přírodě v nedalekých Česticích za hojné účasti rodičů dětí i místních. Pestrý a poutavý program s dětmi nacvičila Barbora Dastychová, která se tak se svým přítelem stala další dobršskou kulturní posilou.
I letošní poděkování patří všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu a pomohli výstavy a jejich vernisáže uskutečnit. Stejně tak patří poděkování také Jihočeskému kraji, který výstavní projekt finančně podpořil v rámci grantu Podpora kultury. Nastal opět prosinec – třetí kulturní sezóna v novém pojetí galerie je opět minulostí.
Na shledanou v galerii CoCo v další výstavní sezóně v roce 2016!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *