Archiv pro měsíc: Srpen 2016

Vernisáže výstav v Dobrši

Valentine Horba  Jiří Franta  – SETKÁNÍ / Věra Hodinová – OBRAZY / Gabriel Vach – ATLAS SAMOMLUVY / Když se na Dobrši hrálo divadlo… / HISTORICKÉ OPONY ČTENÁŘSKO OCHOTNICKÉHO SPOLKU SVORNOST

 Vernisáž v sobotu 20.srpna v 16:00 hod.

 Hudebního doprovodu při vernisážích se ujme regionální dechová muzika ROŠTOVANKA. 2016_22_ plakat

VALENTIN HORBA

je svérázná postava jihočeského malířství. Rodák z Radomyšle u Strakonic, jehož obrazy si nekladou za cíl sdělovat závažná filosofická poselství, zato dokáží zvednout náladu diváka a upozorňují na hezké partie okolo nás. Klid, který z nich vyzařuje, je dnes vzácný.

Své výtvarné vzdělání získal u akademického malíře Jiřího Rejžka a Mariana Hemely. Díky svému charakteristickému rukopisu, blízkému naivistům, jsou jeho obrázky nezaměnitelné s jiným autorem. Jihočeské chalupy a krajina, to jsou nejčastější motivy. Celý život zůstává věrný svému rodnému prácheňsku. Z krátkých i delších cest se vrací zpět domů do malé vesničky Drhovle pár kilometrů od Písku a Strakonic, kde se věnuje své výtvarné práci.

Horbovy obrazy najdeme v mnoha soukromých sbírkách, muzeích a galeriích. Jeden z jeho obrazů vlastní i prezident Václav Klaus, hejtman jihočeského kraje Jiří Zimola, režisér Zdeněk Troška, další například zdobí pracovnu starosty italského města Montoggia.

Obraz Traktor Johndier s jihočeskou vesnicí byl předán do muzea v americké Iowe. Jeho obrazy najdete také v pobočkách Podnikatelské pojišťovny v Písku, Blatné, Týně nad Vltavou, Protivíně a Milevsku. Také strakonické Muzeum Středního Pootaví vlastní několik obrazů.

Valentin Horba je nejen malíř milující život a jihočeskou krajinu, ale i otec, dědeček a kamarád.

 

JIŘÍ FRANTA

Žije a maluje v Myšticích u Blatné.

V jeho expresivních malbách se odráží kubismus jako téma, které jej nejvíce ovlivnilo.  V dětsví a mládí toužil jít k cirkusu. Toto přání se mu ale nesplnilo.  Prostředí cirkusu se ale právě proto pro něj stalo jedním z ústředních, často  zobrazovaných motivů.

 

“Narodil jsem se v Praze. Už jako malý jsem našel zalíbení v kresbě. Velice jsem si oblíbil kresby koní. Prvního koně mně nakreslil otec. Po  zhlédnutí kreseb Mikoláše  Alše  se  můj  zájem o kresbu umocnil.  Na základě škola mě na výtvarnou výchovu měl  akademický malíř a sochař Miloslav Kužel.  Vedl kroužky kresby, na které  jsem  se přihlásil. K mé škodě jsem na kroužky docházel nepravidelně. Byl to báječný člověk a umělec a snažil se mě nasměrovat na studium kresleného filmu malíře Jiřího Trnky, kam jsem měl nastoupit do Barrandovských ateliérů. Matka se po poradě se znamými rozhodla, že mi to nedovolí, a že půjdu na řemeslo. K tomuto rozhodnutí přispěla i třídní učitelka a malíř Šaur. Toto velké zklamání se na mě podepsalo rezignací a už jsem na tužku nesáhl.

Po narození mého prvorozeného syna Jirky jsem začal opět kreslit a později malovat. Potom zasáhl osud a já jsem nemohl víc než deset let po úrazu pokračovat ve studiu. Teď už se pátý rok intenzivně věnuji malbě a kresbě”.

 

GABRIEL VACH

Studium/Studies

1990– 1994       Střední průmyslová škola keramická v Bechyni

1994 – 1996      Pedagogická Fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

1996 – 2002      Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze  (titul MgA.)

 

Profesní kariéra/Professional career

2003 – 2004      výtvarník ve firmě Karlovarský porcelán a.s.

2005 – 2010      práce ve studiu  Whitefruits (s MgA. Antonínem Tomáškem)

od 2011            vznik a fungování  Hidden Factory (s MgA. Evou Pelechovou, MgA.Marií Hladíkovou, Pauline Kerleroux a dalšími)

od 2012            odborný asistent v ateliéru Keramika, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni

 

Stáže/Internships

1994                 pracovní stáž v John & Jan  Mullin Ceramic Studio, Velká Británie

2000                 studijní stáž v Glasgow School of Art, Velká Británie

Spolupráce s firmami/Cooperations with companies

Samostatné výstavy/Individual exhibitions

Kolektivní výstavy/Collective exhibitions

2002                 Prague: Session, 100% design London, Glasgow , Velká Británie

2003                 Whitefruits, Muzeum umění a designu, Benešov u Prahy

2006                 Whitefruits, České Centrum Stockholm ,Švédsko

2006                 European Ceramic Context 2006, Bornholm ,Dánsko

2006 – 2009      Designblok, Praha: samostatné prezentace Whitefruits

2008                 Nová Tvář Věcí I., Východočeské muzeum v Pardubicích: prezentace Whitefruits

2008 – 2009      Křehký, Vídeň, Milano, Tokyo, New York, Sydney

2008 – 2009      Czech selection, Design week Milano, 100% design London, Maison et object Paris

2010                 Whitefruits at Whitebox, GASK Kutná Hora

2011                 Návštěva, Galerie Malířská 4, Praha

2012 – 2013      Designblok, Praha: prezentace Hidden Factory

2013                 Přes práh, GASK Kutná Hora: účast na skupinové výstavě

2014                 Křehký Mikulov: instalace Hidden Factory

 

Sympozia/Symposiums

2001                 7. Mezinárodní hrnkové sympozium, Dubí u Teplic

2003                 Keramik symposium Gmunden, Rakousko

2009                 Keramické sympozium Fenomén Gemer, Slovensko

2014                Mezinárodní keramické sympozium Bechyně

VĚRA HODINOVÁ

Narozena v Dobrši, žije ve Čkyni, kde pracovala jako pedagožka v mateřské školce.

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích, kde se pod vedením strakonického rodáka, pedagoga, akademického malíře Jiřího Rejžka věnovala kresbě a malbě.

Láska k malování se stala jejím celoživotním koníčkem.

Vystavené obrazy jsou průřezem její tvorby.

 

“Po absolvování pedagogické školy, kde mé kroky odborně vedl prof. Jiří Rejžek, jsme se mému koníčku – malování – začala intenzivně věnovat ve svém volném čase. Nejvíce námětů nacházím ve své rodné vísce Dobrši s řadou historických památek. Nejraději maluji v plenéru.  Mám ráda přírodu, květiny  – i tam nacházím řadu námětů, K malbě nejčastěji používám tempery, ale ráda kreslím křídami i tužkou.  Malování mi přináší radost do života a Dobrš pro mě zůstává věčnou inspirací”.

 

KDYŽ SE HRÁLO V DOBRŠI DIVADLO…

historické  opony a kulisy Čtenářsko – ochotnického spolku Svornost.

 

Dobrš byla vždy významným regionálním a kulturním centrem. Nejvíce obyvatel měla kolem roku 1900 – neuvěřitelných 400. Velmi bohatá byla činnost spolková, za všechny jmenujme Dobrovolný sbor hasičů (zal. roku 1897) a Čtenářsko – ochotnický spolek Svornost (zal. roku 1904).

V hostinci U Dražných v Dobrši se dochovaly opony Čtenářsko ochotnického spolku Svornost, jednodílná s motivem věštící Libuše, dvoudílná s panoramatem Dobrše a nápisem Svornost. Místní pamětníci uvádějí jako autora všech tří prací akad. malíře Mrkvičku. Dle rozdílného rukopisu portálu a opony je to značně nepravděpodobné.

V r. 1997 byly opony využity v Divadle Járy Cimrmana v pořadu “Jak se baví na Pošumaví”.

PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE.

Výstavy se konají v rámci programu 3.setkání rodáků, pamětníků a přátel Dobrše a potrvají do 24.září 2016.