Archiv pro měsíc: Říjen 2016

Co vidím, Co slyším

Co vidím, Co slyším

 

Zveme Vás na tentokrát nepředvídatelnou performance. Díky své angažovanosti ve výstavních aktivitách v průběhu minulých let se stávají vystavující v galerii CoCo součástí volného uměleckého konceptu na vesnické a čistě dobršské téma. Na každého z nich čekala nebo čeká slepice, tedy keramická – bílá či hnědá. Čestným úkolem bylo nebo je jejich vybarvení. Slepici ve výběru vzpřímenou či zobající tak někteří již opatřili – a jiní se k tomu chystají – čistě autorským a pozvanka_instalace-pruhcharakteristicky výtvarným rukopisem, a to buď v Praze v pátek 7.října, na kterýž to tento rok oficielně připadal mezinárodní den vajec či následující den, tj.v sobotu dne 8. října anebo v pátek 14. a v sobotu 15. října v dobršké galerii. Hejno dobršské se s hejnem pražským posléze spojí tak, aby v sobotu 22. října odpoledne mohly být slepice neživé v Dobrši na různých místech instalovány a pokusily se tak o dialog se slepicemi živými. Všichni zúčastnění, stejně tak jejich přátelé, jsou ku příležitosti instalace srdečně zváni. Jedná se o jistou reflexi a pokus nezvyklým způsobem poukázat na nelehký život živých slepic na veřejném prostranství dnešní vesnice, s otázkou „být či nebýt“.

 

K občerstvení budou podávána vajíčka na mnoho způsobů.

 

Temíny a místa:

instalace: sobota 22.10. 14:00-16:00 hod.

 

Tento projekt je realizován v rámci grantového programu Jihočeského kraje.