Archiv pro měsíc: Leden 2018

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVNÍ SEZÓNOU / MÍSTO PŮSOBENÍ _ DOBRŠ V ROCE 2017 JIŽ POTŘETÍ

Pátá výstavní sezóna v galerii CoCo hostila tentokrát dva samostatné projekty z výstavního cyklu, nazvaného příznačně „Místo působení Dobrš 2017“.

Prvním z nich byl v počátku července projekt s názvem MY. Dvě mladé autorky – Natálie Hošková a Marie Ladrová se potkaly na AVU v intermediálním ateliéru Milana Knížáka. Jejich spolupráce se zpočátku týkala převážně hudby a vzniklo tak experimentální hudební duo založené na hlasové improvizaci a hře dvou nástrojů těreminu a violoncella. Natálie se ve své výtvarné tvorbě snaží zkoumat možnosti abstrakce a objevovat tak skrytá témata týkající se smrti, úkrytu, vztahů k sobě a k jiným bytostem. Používá pro své cíle malbu, objekt, performanci, hudbu, fotografii. Její práce je tichou cestou objevování a vztahování se k současnému světu. Marie se dlouhodobě zabývá technikou akvarelu, maluje velkoformátové obrazy vlastnoručně vyráběnými mořidly a objevuje tak nové technické postupy spojené s pradávnými metodami barvičů látek. Také znovu oživila pradávnou technologii zpracovávání chorošů, ze kterých vytváří své objekty. Hlavními jejími tématy jsou tělo, krajina, houby. Jejich společná výstava byla průsečíkem osobních cest a objevů vnitřních krajin, zkoumáním jejich společného vztahu a radosti ze spolupráce. Při vernisáži v sobotním odpolední 1.7.2017 zahrály samy autorky v sestavě pod názvem MR.

Prázdniny vstoupily do své druhé poloviny a záhy v půli srpna připravila galerie kulturní program v rámci 1. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dobršská brána. V jednom místě a výstavním prostoru se poprvé na výstavě pod názvem (3)Velíšci ve výjimečné sestavě potkali v jihočeské Dobrši v galerii CoCo tři nositelé příjmení Velíšek. Kreslíř – Velíšek Martin (nar. 1963 v Duchcově), který vyslal do „výtvarně sportovní exhibice“ své známé dílo Lyžaři, kontroval mu malíř Velíšek Martin (nar. 1968 v Athénách, Řecko) svými Bruslařkami a tento tandem doplnil sochař Velíšek Adam (nar. 1990 v Praze) svými Cyklisty. Samozřejmě nejen tato tematicky „sportem“ volně propojená prezentace tvořila tuto výstavu. Každý umělec také samostatně v jednom prostoru představil svou další tvorbu. Výstava si kladla krom jiného za cíl vnést poněkud více jasno méně zasvěcené veřejnosti se zájmem o výtvarné umění v tom, který Velíšek je vlastně který, komu tedy v důsledku toho naleží to či ono dílko a který právě má tu či onu výstavu. Na vernisáži zahráli několik skladeb na pomezí jazzu a lidové hudby bubeník Jan Horvát a klarinetista Michal Hrubý.

I letošní poděkování patří všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu a pomohli výstavy a jejich vernisáže uskutečnit. Stejně tak patří poděkování opět Jihočeskému kraji, který finančně podpořil galerii v rámci grantu Podpora muzeí a galerií. Již pátá kulturní sezóna v galerie CoCo je opět minulostí. Na shledanou v galerii CoCo v další výstavní sezóně v roce 2018!