BE SILENT WITHIN BEING

29. 6. – 10. 8 2024

ZUZANA FÜSTEROVÁ – LADA SEMECKÁ – EVA VÝBORNÁ – JITKA ANLAUFOVÁ

Kurátor výstavy: Jiří Zemánek

Výstava

Vernisáž

Výstava je koncipována jako místo setkání čtyř generačně blízkých výtvarnic, které vstoupily na výtvarnou scénu v polovině 90.let a jejichž tvorbu spojuje kontemplativní hlubinný přístup k životu a ke světu, jenž každá z nich reflektuje svým jedinečným způsobem. Jde o hledání výrazu pro onu skrytou krásu, která jako esence prostupuje skutečností, jež je prožívána v čistotě jevů za sférou běžných konceptů. O nacházení ticha uvnitř bytí.

Tvorba Zuzany Füsterové (absolvovala na AVU v Praze v roce 1995 v ateliéru Aleše Veselého) je inspirována archetypálními prožitky a zkušenostmi, které ji přivedly ke spirituálnímu chápání světa, jež se zrcadlí už v jejich prvních kresbách. Jejím původním médiem je abstraktní malba a světelné objekty, instalované ve tmě. V současnosti vytváří cykly fotografických obrazů, v nichž zachycuje hlubinnou dimenzi lidského příběhu napříč časem a prostorem – jeho bolest a krásu, prchavost i věčnost.

Lada Semecká (absolvovala na VŠUP v roce 2000 v ateliéru skla prof. B. Kopeckého) vytváří meditativní objekty a reliéfní obrazy ze skla. Skrze hmotu skla vnímá atmosféru světa kolem sebe; komunikuje skrze ni a s ní. Vlastnosti materiálu ověřuje ve vztahu k přírodním živlům a zkoumá základní působení jejich sil. Ve svých dílech reflektuje rovnováhu síly a křehkosti přírody; pociťujeme v nich řád a zákonitost a zároveň osobní blízkost a cit. Objekty Lady Semecké navozují kontemplativní koncentrovanou situaci úžasu nad tajemstvím bytí uvnitř stvořeného světa.

Eva Výborná (absolvovala AVU v Praze v roce 1995, ateliér malby prof. V. Kokolii) se vyjadřuje skrze médium malby a fotografie. Jazykem čisté abstrakce zkoumá především fenomén světla a prostoru. Její fotografické obrazy však primárně nezachycují určité geometrické formy a jejich vztahy, ale spíše rozptýlené, neostré a měkké záznamy barevného světla, které tyto formy odrážejí. Je na divákovi, zda tyto „absolutní“ světelné záznamy vnímá v intenci transcendence nebo jako svébytné automní obrazy, které obohacují náš svět vizuálních vjemů o nové estetické poselství.

Jitka Anlaufová (absolvovala v roce 1992 na AVU v Praze v ateliéru F. Hodonského) navazuje na středoevropskou tradici duchovně orientované abstraktní malby. Prostřednictvím svých lyrických minimalistických obrazů zkoumá a rozvíjí abstraktní formy, které vycházejí ze strukturální povahy živé hmoty; pomocí intuice a imaginace v nich artikuluje procesy zrodu a proměn nových organických forem, živých organismů, planetární příběh fylogeneze a intimní symbiózy člověka s přírodou.

Autor koncepce výstavy a kurátor: Jiří Zemánek

Jiří Zemánek (1953) je historik umění, kurátor a kulturní aktivista. V 80. a 90. letech byl odborným pracovníkem v několika státních galeriích, naposledy ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Od roku 2000 působí jako samostatný kurátor. V roce 2009 založil s přáteli spolek Pilgrim a v roce 2012 český Budapešťský klub. V rámci spolku Pilgrim organizuje semináře Potulné univerzity přírody a putování.

 

Výstava se koná v rámci programu 10. ročníku cyklu s názvem MÍSTO PŮSOBENÍ_ DOBRŠ 2024 a je přístupna o víkendech vždy odpoledne na vyžádání na tel. 777 641 164.

--------------------------------------------------------

GALERIE SE V ROCE 2024 TĚŠÍ PODPOŘE V RÁMCI DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA KULTURY ČR A JIHOČESKÉHO KRAJE.