O galerii

Základní myšlenkou galerie je obnovení společenské funkce historického objektu a propojení se společenským a kulturním životem vesnice s cílem vytvořit prostor pro setkávání lidí různých zájmů, věku, vzdělání i přesvědčení se zaměřením na uměleckou činnost, výuku, poznávání, společnou zábavu a alternativní kulturu.

Galerie v historické budově zámku v jihočeské Dobrši nabízí příležitost umělcům všech výtvarných žánrů představit se širší veřejnosti a prezentovat svou práci v nevšedních prostorách.

Po dohodě mohou vždy v průběhu letní sezóny představit svá díla a zároveň nejen pro sebe a své přátele objevit malebné prostředí jižních Čech.


Tým coco

Ing. Mgr.akad.arch. Ivo Kraml
ředitel galerie, kurátor

Narozen ve Vimperku. V roce 1987 absolvoval Stavební fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 1993 ukončil studium architektury na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Emila Přikryla. Spolupracoval s ak.arch Kovářem / P.K.ARCHITEKT následně ve volném sdružení architektů ve společnosti Kraml a Brandner Architekti. Od roku 2007 je spolumajitelem architektonické kanceláře Ars Fabrica, s.r.o.  Je spoluzakladatelem spolku Sdružení pro obnovu Dobrše (1996), stojí v popředí dobršských kulturních aktivit. Sem lze zařadit právě galerii CoCo i Mezinárodní hudební festival Dobršská brána.

PhDr. Jiří Zemánek
externí kurátor

Historik umění, kurátor, kulturní aktivista a překladatel. V 80. a 90. letech byl odborným pracovníkem v několika státních galeriích, naposledy ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, kde uspořádal řadu výstav (například výstavu průkopníka kinetického umění Zdeňka Pešánka). Od roku 2000 působí jako samostatný kurátor (výstavy Divočina – příroda, duše jazyk / 2003, Od země přes kopec do nebe … / 2005 ad.). V roce 2009 založil s přáteli spolek Pilgrim a v roce 2012 český Budapešťský klub. V rámci spolku Pilgrim organizuje semináře Potulné univerzity přírody a putování. Zabývá se otázkou evoluce nové ekologické civilizace a rolí kosmologie při rozvíjení vzájemně prospěšných vztahů lidí s živým společenstvím Země. Do českého prostředí uvádí myšlenky ekologických myslitelů Davida Abrama, Thomase Berryho a Freyi Mathews. 

PhDr. Lucie Šiklová, PhD.
externí kurátorka

Absolvovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle toho se vzdělávala v oboru arteterapie a absolvovala dlouhodobý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Působila jako kurátorka Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze (2006-9), sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech (2009-10) a sbírky Galerie Klatovy / Klenová (2015–20). V současnosti je hlavní kurátorkou Galerie Benedikta Rejta v Lounech.


Katalogy

Katalog 2000–2015

Katalog s příznačným názvem MÍSTO PŮSOBENÍ _DOBRŠ, reflektující 15 let výstavní činnosti v prostorách dobršského zámeckého křídla areálu zámku tvrze vydala galerie CoCo, jejíž zřizovatel je Sdružení pro obnovu Dobrše.

Celobarevná publikace o rozsahu cca 140 stran představuje téměř 50 autorů a autorek prostřednictvím krátkého profesionálního životopisu, doprovodného textu k výstavě a především prostřednictvím autentických fotografií z vernisáží a výstav samotných v historických prostorách galerie. Součástí je i prezentace projektu galerie pro benátské výtvarné Bienále 2015. Úvodním a závěrečným slovem jej opatřili Ivo Kraml a Květa Čulejová.

Katalog lze zakoupit v galerii samotné nebo objednat prostřednictvím e-mailu: info@galerie-coco.cz.

Katalog byl realizován s laskavou podporou Jihočeského kraje z grantového projektu Podpora muzeí a galerií.

ISBN 978–80–260–9008–3

Katalog 2016–2020

Po pěti letech od prvního rekapitulačního počinu – katalogu, shrnujícího 15 let výstavní činnosti galerie CoCo – je na světě plnobarevný katalog další, s názvem MÍSTO PŮSOBENÍ DOBRŠ 2016-2020, mapující a rekapitulující tentokrát časově kratší, nic méně pro galerii neméně důležitý úsek její existence.

Ten se zkráceně nechá charakterizovat také několika základními údaji: 5 let – 13 výstavních cyklů – 5 kurátorů – 17 výstav – 45 vystavujících umělců – 9 vernisážových hudebních vystoupení.

Úvodním a závěrečným slovem jej opatřili Ivo Kraml a Květa Čulejová.

S ohledem na „dobu koronavirovou“ není na rozdíl od doby pře pěti lety alespoň nyní možné katalog uvítat společným křtem zástupců galerie a umělců, jejichž díla jsou zde prezentována. Věříme ale, že se tak bude moci stát v blízkých týdnech nebo měsících a velmi se na tuto událost již těšíme. O přesném datu a místu události bude včas vydána informace prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu galerie.

Katalog lze zakoupit v galerii samotné nebo objednat prostřednictvím e-mailu: info@galerie-coco.cz.

ISBN 978-80-907040-1-5

Poděkování patří opět Jihočeskému kraji, který podpořil vydání katalogu prostřednictvím Grantového programu „Podpora muzeí a galerií“ – opatření č. II – propagace muzeí a galerií.


Fotogalerie

Vstupné a otevírací doba

Sobota a neděle 14-17 hod.
Jinak na vyžádání na tel.:
+420 777 641 164

Základní vstupné: 40 Kč / osoba
Děti do 10ti let a senioři nad 65 roků: 20 Kč / osoba
Děti do 6ti let a držitel průkazu ZTP: zdarma

Adresa a kontakt

Dobrš č.p. 1
384 73 Stachy

info@galerie-coco.cz