BLÍZCE VZDÁLENI | Ester Knapová – Jakub Sýkora – Zbyněk Linhart – Zdeněk Manina

Srdečně Vás zveme na otevření výstavní sezóny v rámci již desátým rokem pokračujícího projektu MÍSTO PŮSOBENÍ DOBRŠ 2024!

První výstavní projekt propojuje umělecké přístupy i z nich odvozené individuální výstupy čtyř umělců, které se mohou jevit pozorovateli na první pohled jako zdánlivě jen málo nebo zcela navzájem nekomunikující, různorodé až zcela odlišné. Bližší analýzou, odpoutáním se od předsudků a uměleckých klišé  lze však vypozorovat, že i takto odlišné přístupy nejen z hlediska formy (socha, malba, grafika), ale vlastního uměleckého vyjádření (abstrakce, konkrétnost, realismus), mohou vyústit jistou formou k utvoření jedinečné komunikační sítě, která na základní osnovu  vícesměrné otevřenosti bez uměleckých předsudků v rovině paprskovité na sebe postupně navazuje, je obkružována vlákny centrickými, rozrůstajícími se od středu až archetypální formy, od základních spojovacích prvků, aby utvářela mezi sebou sít mnohem rozsáhlejší, pestřejší, v mnoha ohledech s inovativními pohledy na podstatu vzniku, umělecká východiska  a impulsy, plnou inspirace, obohacující o nové pohledy teze, na nichž umělecká díla vznikala.

Dnešní doba více než kdy jindy nastoluje téma otevřené vzájemné komunikace, a to s vědomím všech rozdílů, východisek v tvoření, i vlastní (sebe)prezentace, v nichž lze díky poznávání, toleranci nalézt nová spojení a impulsy pro další tvorbu, pro komunikaci umělců mezi sebou navzájem a také v neposlední řadě pro mezigenerační komunikaci mezi umělci a jejich uměleckým publikem. 

Vernisáž se koná v sobotu 11. května 2024 ve 14:00. 

Výstava potrvá do 22.6.2024.

Hudebně vernisáž doprovodí Tomáš Hrubiš.

Kurátorem výstavy je Ivo Kraml