CHŮZE ZA OBZOREM

26.6. – 7.8.2021

Jaroslav J. Alt – Markéta Filipová

Výstava

Vernisáž

Věříme, že k letošnímu létu s kulturou můžeme vzhlížet s nadějí a tak se s radostí těšíme, že i do galerie CoCo vstoupí v konci června milovníci kultury a výtvarného umění, bažící po jedinečném zážitku, v obklopení genia loci Dobrše. Připravili jsme pro Vás první ve výstavní sezóně 2021 několik výstav, z nichž první nabízí umělecký mezigenerační dialog. 

Společná výstava malíře Jaroslava J. Alta a malířky Markéty Filipové je prvním setkáním dvou rozdílných lidí, kteří se dívají podobným směrem. Směrem k obzoru. Horizont je nedosažitelnou hranicí jen pro toho, kdo se k němu snaží doplahočit. K obzoru je možné tančit, přicházet a odcházet, klanět se mu, cítit a dotýkat se ho. Není hranicí ani překážkou, je upomínkou na nekonečno, je otevřenou krajinou, která čeká na skotačící bytost. Je lehkostí a barvou, ve tmě září a vypráví snícím.

Jaroslav Alt je malíř-filozof barevnosti neviděného, obrazy, kterým pomáhá vzniknout nezobrazují viděnou skutečnost. Jsou živoucími svědky niterného spojení vnitřního a vnějšího světa. Spojení, ve kterém se znovu objevuje a ztrácí obzor, jak se mračna převalují po povrchu v klidném tanci milionů částic. Malovat v tichu znamená nechat promlouvat obrazy.

Markéta Filipová maluje obrazy viděné ve světě bez hmoty. Vize snu, ať už bdělého nebo nočního, je obrazem spatřeným bez očí, je celistvou zkušeností těla, mysli, duše a všeho toho, co nám uniká pod proudem řeky slov. Lidská bytost je prostředníkem, který přináší obrazy snícího těla do fyzické přítomnosti hmoty. Obrazy z krajiny uvnitř horizontů a za nimi. Snící tělo se obzoru nebojí, je před ním, s ním i za ním, obsahuje celou šíři, ale nezabírá rozpínavě prostor. Je materiálem, ze kterého vzniká obraz, stejně jako obrazem, jímž se živí vize. Vše je propojeno. Ticho se vrací a je bouřlivě modré.

Jaroslav J. Alt (*1950 v Kutné Hoře)

Malíř a grafik, vystudoval obor restaurování na AVU v Praze u profesorů Slánského, Ondráčka a Veselého. Jako pedagog působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Žije a pracuje v Trstěnici u Litomyšle a v Praze. Vystavuje v České republice a v zahraničí.

Markéta Filipová (*1990 v Praze)

Malířka, absolventka ateliéru Malířství III. Petra Kvíčaly na FaVU v Brně, kde v současnosti studuje na doktorandském stupni. Je členkou umělecké skupiny Comunite fresca, která byla v roce 2019 nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Žije v Brně, kde se svým partnerem obhospodařuje malou zahrádku a občas vystavuje převážně v ČR.