HARRY FARKAŠ | LUBOMÍR STIBUREK | WOLFGANG DAUM OBJEVY | S NADHLEDEM

Srdečně Vás zveme na otevření výstavní sezóny v rámci již devátým rokem pokračujícího projektu MÍSTO PŮSOBENÍ DOBRŠ 2023!

První výstavní projekt je česko- německý a spojuje tři muže - dva fotografy a jednoho sochaře. V Česku žijící fotograf Lubomír Stiburek v dobršské galerii CoCo vystaví fotografie s přítelem Harry Farkašem, také fotografem, českým emigrantem, žijícím dlouhé roky v Německu. Ten si přizval na výstavu svého přítele, německého sochaře Wolfganga Dauma.

Vernisáž se koná v neděli 7. května 2023 ve 14:00. Výstava potrvá do 25.6.2023.

Úvodním slovem doprovodí vernisáž Pravoslav Tomek a Anna Doubravová.

Kurátorem výstavy je Ivo Kraml.

Anotace:

Sousloví „S nadhledem“ v názvu výstavy lze interpretovat ve dvou pohledech na podobu fotografie (obsah, provedení, forma) právě prostřednictvím  dialogu, setkání dvou výjimečných fotografů a jejich děl. Provokativní nabídkou na  neobvyklý poetický pohled na svět jinak neviditelný, kdy fotografie  sice vznikají fotografickými postupy, jsou ale velmi odlišné od běžného snímání (důraz je kladen na výtvarné využití neostrosti obrazu, jako základ výtvarného vyjádření autora) v protikladu alternuje -  rovněž s nadhledem, tentokrát i v pravém slova smyslu – detailní, běžně divákovi neviditelné souvislosti tvarové, barevné i jiné, další v podání velkoformátové letecké fotografie české přírody a krajiny. Slovo „Objevy“, k názvu výstavy rovněž přičleněné, vystihuje pak jednak proces a možnosti, spojené s přechodem autora z klasické fotografie na fotografii digitální, jinak vjemy diváků, kteří si mohu některá vystavená díla na stěně pootočit a nalézat tak jejich momentální vlastní interpretace.

Harry Farkaš svými „Objevy“, tedy abstraktními výtvarnými kreacemi provokuje naši představivost (metoda UNFOCUSED hodně pracuje s fantazií diváka), z jeho otáčivých obrazů (některé obrazy budou umístěny na otáčivých stojanech, při různé poloze obrazu vznikají různé asociace).

Lubomír Stiburek při své práci vždy považuje vedle obsahu za důležitou součást svých fotografií jejich výtvarnou kvalitu. Vedle komerčního fotografování ho přitahuje právě výtvarné zobrazení české a moravské krajiny, méně konkrétní a více stylizované a zobecněné. Jednou ze zajímavých forem je snímání přírodních útvarů z výšky, někdy malé, jindy velké, který krásu krajiny ukazuje z méně obvyklého, ale velmi zajímavého a výtvarného úhlu. Další možností je posunutí stylizace krajiny pohybovým rozmazáním až k vytvoření jakýchsi imaginativních náznaků, které by měly více vyjadřovat náladu než zobrazovat konkrétní objekt. Na velmi podobných principech jsou založeny i fotografie aktů, ve kterých se někdy až ztrácí rozdíl mezi křivkami dívčího těla a liniemi krajiny.

Wolfgang Daum vytváří sochy tak, že je na první pohled patrné, že umělecká myšlenka a kvalita řemeslného zpracování jdou ruku v ruce, aby vytvořili dobrý tvar. Hra barev, mramorování a postupný vztah mezi opracovanými, broušenými a leštěnými povrchy a přirozeně členitými povrchy byly zdrojem radosti.

GALERIE SE V ROCE 2023 TĚŠÍ PODPOŘE V RÁMCI DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA KULTURY ČR A STÁTNÍHO FONDU KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY.