I TICHÁ, I SILNÁ | Eliška Jakubíčková - Josefína Dušková - Jakub Stretti | EXPRESE

Zveme Vás na vernisáž již třetí výstavy letošní výstavní sezóny, tentokrát v rámci Mezinárodního hudební festivalu Dobršská brána!

Exprese je spojována s modernismem a jeho důrazem na individualitu a psychický stav, s dekadentní estetikou ošklivosti, s odmítáním estetismu. Umění křičící, umění jako otisk umělcova (rozháraného) nitra. Od expresivního projevu očekáváme spontánní, ryze individualistický projev umělce - jedince, který skrze své dílo vyjadřuje navenek svoje pocity, emoce. Pro takzvaně subjektivní povahu bývají expresivní umělecké projevy kladeny do opozitu jak vůči nějakým kánonem ustálenému výrazu, tak vůči umění minimalismu, konstruktivních tendencí či chladnému konceptu. Současná exprese nemusí zdaleka tyto představy naplňovat. Ve hře je pohyb na škále otevřenosti a uzavřenosti formy a zároveň vedle spontaneity výrazu práce s racionální složkou chuť něco nějak – expresivně - sdělit. To něco však nemusí být ryze spontánní výron pocitu na plátno.

Výstava představuje tři současné umělce, jejichž expresivní tvorba se potkává právě v tomto momentu převažující otevřenosti formy, ať na pomyslné škále otevřenosti nacházející se od bodu nula někdy více, jindy méně daleko. Zároveň se potkávají v potřebě sdělení, přesahujícího individuální zkušenost. Tvorbu Elišky Jakubíčkové, Josefíny Duškové a Jakuba Strettiho spojuje hledání a nalézání přesahu za osobní rovinu sdělení, vyznačující se silnou výrazovou složkou. Ani u jednoho z trojice však nejde o expresi v důsledku vystřeleného špuntu. Je to jaksi paradoxně exprese s rozmyslem, počítá s účinky barvy, světla, gesta, je svým způsobem kontemplativní, soustředěná, a působící nikoli křikem, ale tichostí, v určitých případech až křehkostí, přitom však pokaždé osobitou silou. I tichá, i silná.

Vernisáž v sobotu 19.8.2023 v 11:00 hod.

Výstavu uvede její kurátorka Lucie Šiklová.