NEVÍDÁNO | Ateliér KERAMIKA 2020-23

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Zveme Vás na vernisáž čtvrté, závěrečné výstavy letošní výstavní sezóny!

Na výstavě bude představen výběr kvalifikačních prací Atelieru keramiky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZÚ v Plzni, které vznikly během několika uplynulých let a které překračují rámec utilitárního keramického designu směrem k volnému umění: soše, konceptu a instalaci a tedy v nichž se design mísí s uměleckými objekty a s lehkostí stvrzuje současné postavení tohoto oboru mezi ostatními uměleckými formami. 

Díla vystavujících studentů, vzniklá pod vedením Gabriela Vacha, jsou svým způsobem jedinečnými příklady mistrovství sochařských dovedností a techniky těchto mladých umělců, a potvrzují jejich talent vyjadřovat myšlenky v tvarech a prostorových kompozicích

Kvůli restrikcím spojenými s pandemií Covidu 19 bude moci veřejnost některé z vystavených děl vidět vůbec poprvé, i proto má výstava název NEVÍDÁNO.

Vystavující autoři:

Tomáš Černý, Karolína Ester Kudláčková, Nonna Postolenko – Lorenz, Šárka Ištvánová,Tomáš Matějka, Jakub Kapr, Kateřina Kopecká, Karolína Ester Kudláčková, Viktorie Nácalová, Josefína Bakalářová, Veronika Zálešáková.

Vernisáž v sobotu 7.10.2023 ve 14:00 hod.

Výstavu uvede její kurátor Doc. MgA. Gabriel Vach