PROSTOR OBÝVANÝ LIDMI

15.6. – 28.6.2022

PAVEL PIEKAR – LIBOR BERÁNEK – MATĚJ LIPAVSKÝ – LADISLAV SÝKORA

Kurátor výstavy: Ivo Kraml

Výstava

Vernisáž

Společná výstava čtyř členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar Praha představí grafické listy a ilustrace, zobrazující výjimečnou architekturu kolem nás, a to nejen sakrální objekty, jejich interiéry i exteriéry. Prostor obývaný lidmi je již po staletí definován právě architekturou, stavbami, které nás obklopují a inspirují, ve spojení s přírodou a krajinou.

Pavel Piekar se narodil 18. července 1960 v Ostravě. Základní a střední školu absolvoval v Táboře, kam se jeho rodiče v jeho 3 letech přestěhovali. Studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze (1979-83) fakultu stavební, obor pozemní stavby. Již od mladého věku intenzivně kreslil (lidová škola umění v Táboře), během studií se zdokonaloval soukromými studiemi, u doc. Bohuslava Kutila a manželů Jenny a Jana Hladíka. Je činný v oboru grafiky, kresby, knižní ilustrace a exlibris. Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, jehož je od jara roku 2015 předsedou.

Je příslušníkem generace, která se zasadila o renesanci českého linorytu od počátku devadesátých let až do dnešních dnů. Jeho grafiky jsou osobité a technicky náročné. Realisticky zobrazuje skutečnost a tu poté převádí do techniky barevného linorytu. Jeho grafika vzniká podle přesné kresby, ze které se kopírují jednotlivé desky – barvy pro následující soutisk. Podle obtížnosti tématu se počet jednotlivých desek – barev pohybuje od 5 do až 50 barev. Jeho tisky jsou autorské a malých nákladů.

Pravidelně vystavuje od počátku devadesátých let, od té doby uspořádal doma i v zahraničí přes 70 samostatných výstav a účastnil se podobného počtu výstav kolektivních. Za svou tvorbu dosáhl uznání v české republice – ocenění na grafice, roku, Bienále grafiky a Intersalonu.V posledních letech se podílí na přípravě a organizování výstav také kurátorsky a organizačně (výstavy pořádané SČUG Hollar, galerie Klatovy/Klenová).

V oblasti grafiky a barevného linorytu patří Pavel Piekar k nejvýznamnějším současným tvůrcům,  v České republice je znám i knižními ilustracemi.

Libor Beránek se narodil se 22. 10. 1965 v Praze. Po vystudování Středního učiliště polygrafického pracoval tři roky v tiskárně Kartografia. Poté byl v roce 1988 přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do Ateliéru ilustrace a grafiky (profesor Jiří Šalamoun). Absolvoval dvě stipendia na Sommerakademie für bildende Kunst Salzburk v Ateliérech šperku profesorek Ester Brinkmann, Johanna Dahm a Robin Qeegly. Na Sommerakademie für bildende Kunst Salzburk byl v letech 1998 a 1999 na pozici asistenta Jiřího Šalamouna a Michele Lemieux v Ateliéru ilustrace. V letech 1994 – 2003 působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové jako odborný asistent. Získal osm cen. Z toho nejdůležitější jsou: 1996 Cena za nejvýraznější výtvarný přínos v kategorii do 35 let na Bienále knižného umenia v Martine (Slovensko), 1996 Cena Waltera Thiemanna (Německo), 1996 stříbrná medaile v soutěži Stiftung Buchkunst (Německo), 1998 bronzová cena v soutěži Nejkrásnější kniha roku v kategorii učebnic (Praha), 2014 Čestné uznání v kategorii Sítotisk v soutěži Grafika roku, 2019 Výroční nakladatelská cena v Nakladatelství Olympia. Realisoval 31 samostatných výstav. Od roku 2016 členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. Je činný jako grafik, kreslíř, ilustrátor a typograf. Žije a pracuje v Praze.

Matěj Lipavský je narozen v květnu 1985 v Praze. Vystudoval AVU, ateliér J. Sopka a Igora Korpaczewského a ateliér J. Zeithammla.

Věnuje se malbě a ilustraci: Věra Jirousová: Tweety 1956-1963 (Cena SČUG Hollar za vynikající ilustrační doprovod) Tomáš Gabriel: Prequel, Táňa Maljarčuková: Bestiář, Jiří Hájíček: Muž na pokraji vzplanutí, Ondřej Hložek: Řez kamenem, Vladimír Rafejenko: Dlouhé časy, Hlasy dvou básníků: výběr z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče,)

S Pure Beauty je autorem výtvarné části komiksové novely Chyba. V roce 2016 mu v nakladatelství Host vyšla básnická prvotina Nika. Své texty a obrazy publikoval např. v Listech, Souvislostech nebo Revolver Revue. Vystavuje na samostatných a skupinových výstavách. Členem SČUG Hollar je od r. 2019.

Ladislav Sýkora je malíř a grafik. Narodil v r. 1964 v Plzni. Vyučil se instalatérem, pracoval jako instalatér a topič a současně se věnoval výtvarné práci – zprvu spíše řemeslně precizně ztvárněným artefaktům v podobě drobných obrázků a dřevěných šperků, které sloužily jako ozdoby, zároveň ale představovaly i atributy určitých témat a hodnot nonkonformního mladého prostředí 80. letech. V té době zároveň navštěvoval kurzy plzeňského malíře M.Tázlera.
Vzniká několik olejomaleb poznamenaných i určitou ‘tázlerovskou lyrikou’, vlastní médium a téma však Sýkora nachází na sklonku 80. let v linorytu, který mu umožňuje spojit smysl pro řemeslnou stránku tvůrčího procesu, precizní rukodělnou práci a výrazné kresebné cítění výtvarné struktury. Záhy se v grafických listech prosazuje Sýkorova osobitá poetika – amalgám groteskní imaginace (zpočátku až váchalovské) a citlivé vážnosti, především ale jemné hravosti vypovídající o autenticitě světa viděného jakoby čistým, nemanipulovaným dětským pohledem. Ladislav Sýkora toto vidění a vědění, tento výtvarný svět důsledně rozvinul po r. 1992, kdy se s rodinou přestěhoval do Dešenic na Šumavě.

V bezprostředním kontaktu s přírodou, světem starého domu se zahradou obydleným dětmi a zvířaty vytváří bohatý svět jedinečné obrazotvornosti, v níž se prostupuje realita s imaginací, vyprávění s poezií, faktický naturalismus života a jeho subjektivně prožívaný mnohovýznamový podtext. Současně zde získává bezprostřední, každodenní kontakt se špičkovým uměním jako správce v Galerii Klatovy/Klenová. Během 90. let vyvinul Ladislav Sýkora vlastní techniku kombinující linoryt s monotypem, tedy grafický postup a malířské gesto. Vedle grafiky vytváří drobné plastiky ze dřeva a kovu, charakterizované groteskní poetikou, osobitou variací onoho vidění, jaké známe např. z tvorby Františka Skály, který je Sýkorovi blízký. V 90. letech se Sýkora dostal do okruhu výtvarníků kolem časopisu Revolver revue, kde několikrát publikoval, ilustroval i několik knih. Je členem Sdružení českých grafiků Hollar.